Spel och lek

Att aktivera sina barn kan ibland vara svårt, små barn så räcker det ofta att de får uppmärksamhet. Lite större barn kräver mer uppmärksamhet och och bör aktiveras så inte de börjar klättra på väggarna. Roliga utelekar uppskattas bland de lite äldre barnen som kan springa runt och oförtröttligt leka. Här presenterar vi ett två lekar som vi tror kan passa de flesta!

Sista Paret Ut

Alla ställer sig på ett led med annan deltagare i handen, alltså två och två. En står ensam längst fram och kallas för tagare och ropar ”sista paret ut”. Då gäller det för de som står längst bak i ledet att rusa fram på var sin sida och försöka hitta tillbaks till varandra utan att bli tillfångatagen av tagaren. Skulle nu tagaren lyckas fånga någon så blir den nytt par med den som fångades och den andre blir ny tagare. Paret som blev bildat ställer sig främst i kö och allt börjar om igen.

Kurragömma med dunk

Det gäller som en vanlig kurragömma att man räknar till 100 och alla springer och gömmer sig. När den som räknar har räknat kommer till hundra ropar den högt 100, nu ska den som räknat ut och leta efter de som gömt sig och försöka dunka dom. Det gäller att försöka komma undan och dunka sig själv mot trädet genom att skrika ”Dunka Mig”. Om till exempel Anna ses av Dunkaren så springer denne tillbaks till trädet och ropar ”Dunk Anna” då får Anna komma fram och inte vara med längre, och den som blev dunkad först får räkna nästa gång och försöka dunka resten av gänget.