Skydda barnen

Att man som förälder vill skydda sitt barn från de faror som kan uppstå i livet, från födseln och ända till livets slut är för de flesta självklart. Att man inte kan skydda barnen mot alla faror är också självklart.

Sen så skiljer sig förstås åsikterna om hur mycket man ska skydda sina barn. Vissa vill knappt släppa barnen utanför dörren, medan andra tycker att det är en naturlig del i barnets uppväxt att lära sig vad man måste undvika och vad som kan göra ont. Exempelvis att det gör ont att falla eller att bränna sig – men förstås inom rimliga gränser, ingen vill väl att sitt barn ska skada sig så att säga.

Cykelhjälm

Vi tänkte här komma med några tips på saker som kan vara bra skydd för ditt barn och vad du kan göra för att kunna känna dig någorlunda trygg.

I hemmet

I hemmet ska det förhoppningsvis inte finnas några jättefaror för barnen om det inte finns det för dig som vuxen. Men det finns några saker som åtminstone små barn bör skyddas från:

  • Se till att det inte ligger smådelar av saker på platser där barnen kommer åt. Det är lätt hänt att det i nyfikenhetens namn hamnar i munnen.
  • Trappen – kan barnet ta sig framåt för egen maskin men ändå inte tillräckligt för att säkert kunna gå i trappen så är det bra med en trappgrind.
  • Eluttag – se till att barnen inte kommer åt att sticka in vare sig fingrar eller föremål i eluttagen.

På cykeln

Sedan 2005 så är det lag på att alla barn under 15 år måste bära cykelhjälm. De äldre barnen kommer förmodligen inte att tycka att det är speciellt tufft att använda cykelhjälm, men det är en livräddare om man ramlar och slår sig mot huvudet. Se till att du när du väljer cykelhjälm till ditt barn, väljer modeller som är godkända och ger ett bra skydd.

Barn på nätet

På nätet

Idag så har internet kommit att bli en så pass stor del av våra liv, även nedåt i åldrarna. Den vane användare vet att på nätet finns idag det mesta och så fort barnen är skriv- och läskunniga så utsätts de för de risker som finns. Att bli mobbad eller trakasserad på annat sätt, att hitta innehåll som inte är lämpligt för barnen att se. Därför är det viktigt att du lär ditt barn om farorna samt har uppsikt över vad det är för sidor som barnet besöker.

Här kan du läsa mer om att skydda ditt barn på internet.