Säkra leksaker för alla åldrar

Som nybliven förälder överraskas man ständigt över de otaliga saker man knappt reflekterat över förut, men som plötsligt blir avgörande. En sådan sak är frågan om vilka leksaker som är lämpliga för ditt barn.

Nu dyker en mängd olika faktorer upp och ber om att tas i beaktning vid köpet. Åldern är såklart en av dem – i olika skeden av barnets utveckling och uppväxt passar olika leksaker. Små barn utvecklas snabbt. Det gör att deras behov och intressen också är i ständig förändring. En gemensam nämnare, oberoende av ålder, är dock att leksakerna bör vara säkra och giftfria. Under de senaste åren har medvetenheten om dessa aspekter ökat, vilket innebär att allt fler nu uppskattar och efterfrågar säkra leksaker.

Utbudet av högkvalitativa leksaker som tillverkas utan skadliga ämnen har ökat till följd av den växande efterfrågan. Det är alltid en god idé att hålla utkik efter tydlig information om vilka åldersgrupper en viss vara är avsedd för. Även fast alla barn såklart utvecklar olika färdigheter i sin egen takt är sådana rekommendationer oftast ett väldigt användbart riktmärke.

För många leksaker ligger faktiskt någon form av lärande till grund. De färdigheter barnet tränar upp eller övar på skiljer sig åt beroende på åldern och typen av leksak, men en lekande pedagogik finns hos de flesta varianter. För de allra minsta står oftast former, färger och känslor i centrum. Här handlar det ännu inte om problemlösning, utan om att lära känna omvärlden, testa motoriken och uppleva sinnesintryck. Först när barnen blir lite större bjuder leksaker som enkla pussel varsamt på utmaningar som främjar analys- och tolkningsförmåga. Dessutom stärker lösta uppgifter självkänslan och trollar förhoppningsvis fram ett stolt leende på småttingarnas läppar.