Lära barnet att cykla

En milstolpe i barnets liv är att lära sig att cykla. Innan de kan bemästra cykeln måste de hantera balans, vara uppmärksam runt om sig och kunna göra flera saker samtidigt. 

Först och främst ska barnet ha en bra cykel. Ett barn ska inte ha en cykel som de kan växa med. Det kommer att påverka deras balans negativt, göra cyklingen besvärlig och orsaka onödigt många fall och skrapsår. Köp en cykel som är anpassad efter barnets ålder och längd. En välsorterad butik ska ha cyklar för alla åldrar.

Till detta ska barnet också ha en hjälm. Här ska man inte köpa begagnat, hjälmen är en färskvara som förlorar sin effektivitet med varje slag och år. Man kan gärna köpa en cykelhjälm med spänne som går upp automatiskt om barnet skulle fastna i något: då eliminerar man strypningsrisken.

Den vanligaste sättet att lära barnen cykla är att först ha stödhjul på cykeln. Nästa steg är att ha mamma och pappa springandes bakom med en stödjande hand på pakethållaren. Men det finns också en balanscykel som man kan prova. Den saknar pedaler och barnen får därmed försöka hitta sin egen balans med fötterna på marken.

När inlärningen är på väg gäller det att visa hur man bromsar. För små barn tar det tid att komma ihåg alla handlingar. Oftast cyklar de rakt in i någonting eller slutar helt att använda pedalerna när det går för fort. Visa hur man bromsar och spring med några rundor för att se till att barnet lär sig hur bromsarna fungerar

Utbilda även barnet om farorna som lurar i trafiken. Små barn ska aldrig cykla utan uppsikt och ska inte vara ute på trafikerade vägar. Även om mamma och pappa är med, krävs det bara att barnet tappar kontrollen under en sekund för att barn och cykel ska rulla ut på vägen.