Barnvagn för två

Under en period i modern svensk historia var det kutym att ha två ungar. Lyckades man få mer än ett barn kom det inga fler frågor om man planerade tillökning. På senare tid har detta mönster förändrats och allt fler väljer att skaffa sig stora familjer, vissa till och med riktigt stora. För alla dessa ungar behövs det barnvagnar och ibland kan det falla sig så att mer än ett barn är i behov av denna föräldradrivna vagn samtidigt. Det kan antingen bero på att man fött flera barn samtidigt eller att man varit lycklig nog att få barn med få år emellan.

SyskonUnder barnaskarans uppväxt kommer behovet av barnvagn se olika ut. Först börjar man med en vanlig barnvagn för ett barn. Detta är annorlunda för förstföderskor som får tvillingar då man behöver inleda med att skaffa en tvillingvagn. Det finns många olika varianter på marknaden men dessa är relativt lika då barnen förväntas växa och utvecklas i samma takt.

När man har tre barn blir det en något snävare marknad och vagnarna ser lite olika ut beroende på behov. Anledningen till att de kan se olika ut är att det finns olika skäl till att man behöver tre platser. Man kan antingen ha en stor unge och ett yngre par tvillingar eller så är det vice versa. Möjligheten att ha fått tre bebisar i rad med ett litet mellanrum mellan varje skapar även det behovet.