Att jobba med barn

Att jobba med barn kan vara väldigt speciellt men det är inte alltid klart och tydligt vilka alternativ man har. Här tänkte vi titta närmare på några yrken där man får jobba med barn och vad de innebär.

Lärare

Det mest självklara som de flesta först kommer att tänka på är att arbeta som lärare på en skola, förskola eller dagis. För förskola och dagis gäller det att ha gått någon av de förskoleutbildningar som finns i Sverige. Och vill man bli lärare för en högre årskurs behöver man gå ett lärarprogram. Lärare på alla nivåer är något som alltid behövs men just nu förväntas det finnas ett större behov av ämneslärare framöver. Läraryrket är på många sätt väldigt speciellt på arbetsmarknaden och det finns många speciella informationssajter man kan använda sig av för att få bättre insikt i detta.

Läkare/sjuksköterska

Ett annat område som ofta kommer upp är vården och yrken som läkare eller sjuksköterskor kan arbeta med barn i en befattning eller annan. Barnläkare är en specialistläkare som först har utbildat sig till läkare och både barnmorskor och barnsjuksköterskor är vidareutbildade sjuksköterskor. Framtidsutsikterna för alla dessa yrken är i regel positiva både på kort och lång sikt just nu.

Psykolog

Psykologer är också ett yrke som kan jobba med barn. De två huvudsakliga fallen av detta är skolpsykologer och barnpsykologer. Skillnaden mellan dem är att skolpsykologen är anställd på skolan och arbetar på uppdrag av skolans rektor. Och medan skolpsykologen ska vara tillgänglig för inte bara barnen utan även föräldrarna och skolans personal, har både skolpsykologen och barnpsykologen som uppgift att sätta barnens behov främst.

Socionom

Socionomer arbetar alla med människor i olika stadier av livet, ofta de mer svårhanterliga. En del socionomer arbetar huvudsakligen med barn och kan vidareutbilda sig för olika typer av specialiseringar efter socionomprogrammet. Socionomer kan hamna på en mängd olika arbetsplatser oavsett om man jobbar med mer allmän inriktning eller med något som barn.